Peekaa

De PeeKaa is ons clubblad. De oplage hier van is 240 exemplaren en het blad verschijnt 6 keer per jaar. Schrijf zelf eens een stukje voor de PeeKaa en stuur dat naar peekaa@mcdekraats.nl

Onderstaande leden zijn verantwoordelijk voor de redactie en verspreiding van de PeeKaa:

Jaap van SteenbergenRedactiepeekaa@mcdekraats.nl
Eddy PietersmaAdvertentiesepietersma@mcdekraats.nl
Hans PassiesLedenadministratiedeledenadministratie@mcdekraats.nl
BladNL, Postbus 1286, 3600 BG  MaarssenDrukwerk 

Hier kunt u de Peekaa's bladeren en verderop downloaden als PDF bestand