Technische commissie    
Mor Brouwer Coördinator de.mor@upcmail.nl
< vacature > Elektra < vacature >
Koop Dekker Coördinator  
     
Ledenadministratie    
Hans Passies   deledenadministratie@mcdekraats.nl
     
Bardiensten, schoonmaak & interieurverzorging    
Greet Hendriksen Barcommissie ghendriksen@mcdekraats.nl
     
Evenementencoördinatie    
Jaap van Steenbergen Coördinator evenementen@mcdekraats.nl
     
Peekaa – advertenties & eindredactie
Rob Kool & Jaap van Steenbergen Redactie peekaa@mcdekraats.nl
Eddy Pietersma Advertenties epietersma@mcdekraats.nl
BladNL, Postbus 1286, 3600 BG  Maarssen Drukwerk  
     
Website / Facebook    
Lambert de Roos Facebook facebook@mcdekraats.nl
Mark Leeuwis Webmaster webmaster@mcdekraats.nl
     
Kascontrolecommissie (per maart 2016)    
Hans Passies    
Erik Kool    
Aafke Kleijer