Technische commissie
Mor Brouwer Coördinator morbrouwer@mcdekraats.nl
< vacature > Elektra < vacature >
Koop Dekker Coördinator
Ledenadministratie    
Hans Passies deledenadministratie@mcdekraats.nl
Bardiensten, schoonmaak & interieurverzorging
Greet Hendriksen Barcommissie greethendriksen@mcdekraats.nl
Evenementencoördinatie    
Jaap van Steenbergen Coördinator evenementen@mcdekraats.nl
Peekaa – advertenties & eindredactie
Rob Kool & Jaap van Steenbergen Redactie peekaa@mcdekraats.nl
Jaap van Steenbergen Advertenties peekaa@mcdekraats.nl
BladNL, Postbus 1286, 3600 BG  Maarssen Drukwerk
Website / Facebook
Lambert de Roos Facebook facebook@mcdekraats.nl
Mark Leeuwis Webmaster webmaster@mcdekraats.nl
Kascontrolecommissie (per maart 2016)
Hans Passies
Erik Kool
Aafke Kleijer